Michał strokowski
 
2011 projekty :
Małgosia Dawidek w Galerii Foksal

Michał Strokowski  (+48) 694 309 501  prokadencja@o2.pl

made by